top of page

K0647 - Examen Verdieping Klinische chemie - serie 2016

In dit keuzedeel wordt aandacht besteed aan specifiek klinisch chemisch onderzoek. Denk daarbij ook aan bloedgasanalyses, tumormarkers, hormonen, liquoronderzoek. Ook is er ruimte voor de samenhang van klinisch chemische parameters bij diverse ziekten. Eveneens komt de kwaliteitszorg rond klinisch chemisch onderzoek aan bod.

 

 

 

 

Gekoppelde kwalificaties:

25045 Biologisch medisch analist

25046 Chemisch-fysisch analist

Crebo -  informatie

Gekoppelde kwalificaties:
25045 Biologisch medisch analist
25046 Chemisch-fysisch analist

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen, Laboratoriumtechniek

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Laboratoriumtechniek

K0647 - Examen Verdieping Klinische chemie - serie 2016
bottom of page