top of page

K0745 - Examen Assisteren bij zorg en welzijn - serie 2021

Certificeerbaar

Dit verbredende keuzedeel omvat assisterende werkzaamheden op het gebied van wonen, huishouden en activiteiten van het dagelijks leven (ADL), zoals bij eten, drinken, aan- en uitkleden en bewegen. Deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd in de woonomgeving van de cliënt*, maar ook in bijvoorbeeld een verzorgingshuis, bij begeleid wonen, in het onderwijs of in de kinderopvang. De beginnend beroepsbeoefenaar voert vraaggericht ondersteunende taken uit. Ze heeft daarbij aandacht voor de zelfredzaamheid van de cliënt en naastbetrokkenen. Ze houdt rekening met afspraken in het zorg- en/of ondersteuningsplan en met de mogelijkheden, wensen en gewoonten van de cliënt en naastbetrokkenen. Ze maakt afspraken over wat de cliënt zelf doet en waarbij ondersteuning wordt geboden. De beginnend beroepsbeoefenaar zorgt ervoor dat de cliënt en naastbetrokkenen zoveel mogelijk zelf kunnen doen, indien nodig biedt ze daarbij ondersteuning. Informatie over de cliënt en de ondersteuning draagt ze over aan haar collega's.

* waar 'cliënt' staat, kan ook kind, jongere, oudere, bewoner, zorgvrager, leerling gelezen worden

 

 

 

 

Gekoppelde kwalificaties:

25499 Medewerker facilitaire dienstverlening

25500 Medewerker sport en recreatie

 

 

 

Crebo -  informatie

Gekoppelde kwalificaties:
25499 Medewerker facilitaire dienstverlening
25500 Medewerker sport en recreatie

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Dienstverlening en Maatschappelijke zorg

K0745 - Examen Assisteren bij zorg en welzijn - serie 2021
bottom of page