top of page

K0747 - Examen Specialist passend onderwijs - serie 2016

Dit verdiepende keuzedeel omvat taken, kennis en vaardigheden op het gebied van Passend Onderwijs. De beginnend beroepsbeoefenaar voert Passend Onderwijs uit in alle fasen van het leerproces van de leerlingen. De volgende onderwerpen komen aan bod: de rol van de beginnend beroepsbeoefenaar behorende bij Passend Onderwijs, ontwikkel- en/of gedragsproblemen (zoals adhd, odd en pdd-nos), inventarisatie van onderwijsbehoeften, het opstellen van begeleidings- en/of lesplannen, het uitvoeren van Passend Onderwijs in en rondom de lessen en het bevorderen van de kwaliteit van de zorg en begeleiding.

Crebo -  informatie

Gekoppelde kwalificaties:
25485/25698 Onderwijsassistent

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Pedagogisch werk en Sociaal werk

K0747 - Examen Specialist passend onderwijs - serie 2016
bottom of page