top of page

K0879 - Oefenopdrachten Specialist leesbevordering - serie 2021

De Pedagogisch Medewerkers geven met elkaar vorm aan leesbevorderingsactiviteiten. Hierbij gaat het vooral om (voor)leesactiviteiten, het betrekken van ouders hierbij, het vergroten van het leesplezier en het stimuleren van de taalontwikkeling van kinderen tussen o tot 12 jaar.  Jij als Pedagogisch Medewerker wordt aangesteld als leesspecialist. Je krijgt een nieuwe rol en taak, je wordt gezien als deskundige, je bent het centrale aanspreekpunt binnen de organisatie, en onderhoudt een netwerk met diverse partners. Verder voer je als specialist leesbevordering projecten en/of leesbevordingsactiviteiten uit. Het is belangrijk dat  je collega’s en ouders daarbij betrekt en hen motiveert bij jouw geplande uitvoering van de leesbevordingsactiviteiten.

Crebo -  informatie

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Pedagogisch werk en Sociaal werk

K0879 - Oefenopdrachten Specialist leesbevordering - serie 2021
bottom of page