top of page

K0902 - Examen Geriatrische revalidatiezorg - serie 2021

Certificeerbaar

De beginnend beroepsbeoefenaar observeert de cliënt, is continu alert op zijn situatie en signaleert wanneer actie nodig is. Ze past, op haar eigen opleidingsniveau, klinisch redeneren toe en is de expert met betrekking tot de cliënt en daarmee de spin in het web van de zorg rondom de cliënt, binnen het multidisciplinaire team en in contacten met de mantelzorger. In dit verdiepende en verbredende keuzedeel komen twee taken aan de orde die specifiek zijn voor de GRZ-professional: 1) cliënt en mantelzorger ondersteunen, gericht op het bereiken van de revalidatiedoelen; 2) organiseren van de zorg met betrekking tot de revalidatie als onderdeel van het multidisciplinaire team.

 

 

 

 

Gekoppelde kwalificaties:

25474 Agogisch medewerker GGZ

25475 Begeleider gehandicaptenzorg

25780 Begeleider maatschappelijke zorg

25476 Begeleider specifieke doelgroepen

25491 Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) / Gehandicaptenzorg (GHZ) / Kraamzorg (KZ)

25655 Mbo-Verpleegkundige

25480 Mbo-Verpleegkundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) / Mbo-Verpleegkundige gehandicaptenzorg (GHZ)

25480 Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen thuiszorg (VVT) / Mbo-Verpleegkundige ziekenhuis (ZH)

25477 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

25779 Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg

25478 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

25838 Persoonlijk begeleider zorgboerderij

25479 Thuisbegeleider

25491 Verpeelg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)

25656 Verzorgende-IG

25846 Werkbegeleider zorgbedrijf-dierhouderij

 

 

Crebo -  informatie

Gekoppelde kwalificaties:
25474 Agogisch medewerker GGZ
25475 Begeleider gehandicaptenzorg
25780 Begeleider maatschappelijke zorg
25476 Begeleider specifieke doelgroepen
25491 GGZ - GHZ - KZ
25655 Mbo-Verpleegkundige
25480 Mbo-Verpleegkundige GGZ, GHZ, VVT, ZH
25477 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
25779 Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg
25478 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
25838 Persoonlijk begeleider zorgboerderij
25479 Thuisbegeleider
25491 VVT
25656 Verzorgende-IG

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Verzorgende IG en mbo Verpleegkundige

K0902 - Examen Geriatrische revalidatiezorg - serie 2021
bottom of page