top of page

K0946 - Examen Verdieping spectrometrie - serie 2018

In dit keuzedeel ligt de nadruk meer op de theoretische verdieping dan op het aanleren van vaardigheden. De beginnend beroepsbeoefenaar leert om op basis van verdiepende kennis over spectrometrie verschillende opties af te wegen en de juiste keuzes te maken in het selecteren van de analyseapparatuur, analysemethode en de voorbehandeling van analysemonsters. Hij kan advies uitbrengen welke voorbewerking, en analyses op het monstermateriaal moet worden uitgevoerd om de gevraagde parameters te bepalen. De gekozen aanpak wordt besproken met de leidinggevende en na accordering uitgevoerd.

 

 

 

 

Gekoppelde kwalificaties:

25045 Biologisch medisch analist

25046 Chemisch-fysisch analist

Crebo -  informatie

Gekoppelde kwalificaties
25045 Biologisch medisch analist
25046 Chemisch-fysisch analist

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen, Laboratoriumtechniek

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Laboratoriumtechniek

K0946 - Examen Verdieping spectrometrie - serie 2018
bottom of page