top of page

K0974 - Examen Voorbereiding pabo - serie 2018

Dit keuzedeel bevat de eisen die gelden voor de toelating tot de pabo voor de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Het keuzedeel biedt studenten die door willen stromen naar de pabo, maar die niet aan de toelatingseisen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek voldoen (havo-diploma of vavo-certificaat havo met aardrijkskunde, geschiedenis en biologie of natuurkunde), een voorbereiding op de landelijke toelatingstoetsen pabo. Naast deze vakkennis leert de beginnend beroepsbeoefenaar in dit keuzedeel studievaardigheden te beheersen die belangrijk zijn voor studiesucces op de pabo.

 

 

 

 

Gekoppelde kwalificaties:

25484/25697 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

25698/25485 Onderwijsassistent

 

 

 

Dit keuzedeel is beschikbaar tot juli 2024

 

Crebo -  informatie

Gekoppelde kwalificaties:
25484/25697 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
25485/25698 Onderwijsassistent

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Pedagogisch werk en Sociaal werk

K0974 - Examen Voorbereiding pabo - serie 2018
bottom of page