top of page

K0988 - Examen Gerontopsychiatrie - serie 2021

Certificeerbaar

Met het keuzedeel ontwikkelt de beginnend beroepsbeoefenaar (veelal) specialistische vakkennis van psychiatrische problemen en oorzaken/aanleidingen, gerontopsychiatrie, psychiatrische ziektebeelden, omgangsproblemen met psychiatrische ouderen en specifieke vaardigheden zoals observatie-, ondersteunings- en communicatiemethodieken om met psychiatrische oudere cliënten te kunnen omgaan.

 

 

 

 

Gekoppelde kwalificaties:

25780 Begeleider maatschappelijke zorg

25476 Begeleider specifieke doelgroepen

25655 Mbo-Verpleegkundige

25491 Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)

25656 Verzorgende-IG

Crebo -  informatie

Gekoppelde kwalificaties:
25780 Begeleider maatschappelijke zorg
25746 Begeleider specifieke doelgroepen
25779 Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg
25491 VVT
25656 Verzorgende-IG

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Verzorgende IG en mbo Verpleegkundige

K0988 - Examen Gerontopsychiatrie - serie 2021
bottom of page