top of page

K0996 - Examen Peercoaching in de praktijk - serie 2018

Certificeerbaar

In dit keuzedeel leert de peercoach coachende en begeleidende vaardigheden toe te passen die zij kan inzetten ten behoeve van de persoonlijke en professionele ontwikkeling van peers (collega’s en/of studenten). De peercoach en de gecoachte leren op een gelijkwaardige manier van en met elkaar door elkaar feedback te geven en te reflecteren op hun rol. Het keuzedeel zorgt ervoor dat de beginnend beroepsbeoefenaar bezit over coachingsvaardigheden, doelgerichtheid en leervermogen vanuit realiteitsbesef en empathisch bewustzijn. Deze kan zij inzetten in een werk- en leeromgeving.

 

 

 

 

Gekoppelde kwalificaties:

25474 Agogisch medewerker GGZ

25475 Begeleider gehandicaptenzorg

25780 Begeleider maatschappelijke zorg

25476 Begeleider specifieke doelgroepen

25491 Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) / Gehandicaptenzorg (GHZ) / Kraamzorg (KZ)

25484/25697 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

25655 Mbo-Verpleegkundige

25480 Mbo-Verpleegkundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) / Mbo-Verpleegkundige gehandicaptenzorg (GHZ)

25480 Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen thuiszorg (VVT) / Mbo-Verpleegkundige ziekenhuis (ZH)

25485/25698 Onderwijsassistent

25696/25486/25603 Pedagogisch medewerker kinderopvang

25477/25779 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

25779 Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg

25478 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

25615 Sociaal werker

25488 Sociaal-cultureel werker

25489 Sociaal-maatschappelijke dienstverlener

25479 Thuisbegeleider

25491 Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)

25656 Verzorgende-IG

Crebo -  informatie

Gekoppelde kwalificaties:
25474 Agogisch medewerker GGZ
25475 Begeleider gehandicaptenzorg
25780 Begeleider maatschappelijke zorg
25476 Begeleider specifieke doelgroepen
25491 GGZ - GHZ - KZ
25484/25697 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
25655 Mbo-Verpleegkundige
25480 Mbo-Verpleegkundige GGZ, GHZ, VVT, ZH
25698/25485 Onderwijsassistent
25696/25603/25486 Pedagogisch medewerker kinderopvang
25477 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
25779 Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg
25478 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
25615 Sociaal werker
25488 Sociaal-cultureel werker
25489 Sociaal-maatschappelijk dienstverlener
25479 Thuisbegeleider
25491 VVT
25656 Verzorgende-IG

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Pedagogisch werk en Sociaal werk

K0996 - Examen Peercoaching in de praktijk - serie 2018
bottom of page