top of page

K0998 - Examen Samenwerken met informele zorgverleners - serie 2018

In het keuzedeel Samenwerken met informele zorgverleners worden kennis en vaardigheden aangeleerd om samen te werken met informele zorgverleners. Zo leert de beginnend beroepsbeoefenaar de draagkracht, draaglast en ondersteuningsbehoefte van de informele zorgverlener in kaart te brengen en het sociale netwerk te betrekken en te activeren. Bovendien heeft de beginnend beroepsbeoefenaar kennis over goede communicatie en samenwerking met informele zorgverleners, praktische en psychische drempels om hulp te vragen en kan ze de informele zorgverlener op het gebied van wetgeving doorverwijzen naar de juiste instanties.

Crebo -  informatie

Gekoppelde kwalificaties:
25474 Agogisch medewerker GGZ
25475 Begeleider gehandicaptenzorg
25780 Begeleider maatschappelijke zorg
25476 Begeleider specifieke doelgroepen
25491 GGZ - GHZ - KZ
25655 Mbo-Verpleegkundige
25480 Mbo-Verpleegkundige GGZ, GHZ, VVT, ZH
25477 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
25779 Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg
25478 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
25615 Sociaal werker
25488 Sociaal-cultureel werker
25489 Sociaal-maatschappelijk dienstverlener
25479 Thuisbegeleider
25491 VVT
25656 Verzorgende-IG

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Verzorgende IG en mbo Verpleegkundige

K0998 - Examen Samenwerken met informele zorgverleners - serie 2018
bottom of page