top of page

K1005 - Examen Verdieping in de zorg, geschikt voor niveau 2 - serie 2018

Dit keuzedeel biedt een verdieping op de kwalificatie Helpende zorg en welzijn. De beginnend beroepsbeoefenaar kan binnen de intramurale setting ondersteuning bieden aan de cliënt/zorgvrager bij persoonlijke zorg en algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Het gaat hierbij om wassen, aan- en uitkleden, toiletgang en verplaatsen in complexe situaties. De beginnend beroepsbeoefenaar kan veranderingen in de gezondheidstoestand van de cliënt/zorgvrager signaleren en mondeling en/of schriftelijk (digitaal) rapporteren over observaties en uitgevoerde handelingen.

 

 

 

 

Gekoppelde kwalificaties:

25498 Helpende Zorg en Welzijn

Crebo -  informatie

Gekoppelde kwalificaties:
25498 Helpende Zorg en Welzijn

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Dienstverlening en Maatschappelijke zorg

K1005 - Examen Verdieping in de zorg, geschikt voor niveau 2 - serie 2018
bottom of page