top of page

K1006 - Oefenopdrachten Verdieping palliatieve zorg

Wanneer je in de zorg werkt, krijg je ook te maken met zorgvragers die te horen hebben gekregen dat ze ongeneeslijk ziek zijn, dus niet meer beter worden en op een gegeven moment komen te overlijden. Je merkt dat de zorg steeds intensiever wordt.

Als beginnend beroepsbeoefenaar verleen je palliatieve zorg passend binnen jouw branche en signaleer je tijdens de zorg lichamelijke of psychische veranderingen bij de zorgvrager. Je gaat met de zorgvrager en naastbetrokkenen na wat hun wensen en behoeften zijn t.a.v. de zorg, ondersteuning en begeleiding. Je beantwoordt vragen en geeft informatie over de verschillende mogelijkheden rondom de palliatieve zorg. Je overlegt met collega's en deskundigen (het multidisciplinaire team of de ketenzorgpartners) en maakt afspraken over de rollen en taken in de zorg/ondersteuning voor de zorgvrager. Je ondersteunt de zorgvrager en diens naasten tijdens de palliatieve fase en past de zorg aan. Je bespreekt, indien gewenst, ethische kwesties en indien nodig schakel je hulp in van andere deskundigen.

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Verzorgende IG en mbo Verpleegkundige

K1006 - Oefenopdrachten Verdieping palliatieve zorg
bottom of page