top of page

K1137 - Examen Voeding & hospitality in zorg en welzijn - serie 2020

De beginnend beroepsbeoefenaar leert via dit keuzedeel voedingswensen en -gewoonten van zorgvragers te inventariseren, hen te informeren en adviseren op het gebied van voeding, maaltijden en dranken en hen gastvrij te serveren. De beginnend beroepsbeoefenaar heeft kennis van (gezonde) voeding en de relatie hiervan met het herstel en welzijn van de zorgvrager. Hij heeft basiskennis van ziektebeelden en de hierbij passende voeding. Hij bespreekt met de zorgvrager zijn achtergronden en voedingswensen en houdt hier rekening mee. Hij serveert maaltijden en dranken en biedt volgens afspraak ondersteuning bij het nuttigen van de maaltijd en bij het drinken. De beginnend beroepsbeoefenaar is gastvrij. Hij signaleert, rapporteert en houdt patiëntgegevens bij met betrekking tot eten en drinken.

 

* Waar in dit keuzedeel 'hij' of 'hem' staat, kan ook 'zij' of 'haar' gelezen worden.

 

 

 

 

Gekoppelde keuzedelen:

25491 Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) / Gehandicaptenzorg (GHZ) / Kraamzorg (KZ)

25498 Helpende Zorg en Welzijn

25499 Medewerker facilitaire dienstverlening

25491 Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)

25656 Verzorgende-IG

 

Crebo -  informatie

Gekoppelde kwalificaties:
25491 GGZ - GHZ - KZ
25498 Helpende Zorg en Welzijn
25499 Medewerker facilitaire dienstverlening
25491 VVT
25656 Verzorgende-IG

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Verzorgende IG en mbo Verpleegkundige

K1137 - Examen Voeding & hospitality in zorg en welzijn - serie 2020
bottom of page