top of page

K1145 - Examen Omgaan met onbegrepen gedrag bij mensen met dementie - serie 2021

Certificeerbaar

Dit keuzedeel ondersteunt de beginnend beroepsbeoefenaar bij het verlenen van belevings- en persoonsgerichte zorg aan mensen met dementie en onbegrepen gedrag en hun naasten. De beginnend beroepsbeoefenaar krijgt handreikingen voor het observeren en analyseren van onbegrepen gedrag bij mensen met dementie. Daarnaast leert zij persoonsgerichte interventies toe te passen die aansluiten bij de levensgeschiedenis van de zorgvrager en is ze naast de zorgvrager met dementie ook gericht op de naasten.

 

 

 

 

Gekoppelde kwalificaties:

25780 Begeleider maatschappelijke zorg

25476 Begeleider specifieke doelgroepen

25491 Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) / Gehandicaptenzorg (GHZ) / Kraamzorg (KZ)

25484/25697 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

25655 Mbo-Verpleegkundige

25480 Mbo-Verpleegkundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) / Mbo-Verpleegkundige gehandicaptenzorg (GHZ)

25480 Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen thuiszorg (VVT) / Mbo-Verpleegkundige ziekenhuis (ZH)

25779 Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg

25478 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

25491 Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)

25656 Verzorgende-IG

 

Crebo -  informatie

Gekoppelde kwalificaties:
25780 Begeleider maatschappelijke zorg
25476 Begeleider specifieke doelgroepen
25491 GGZ - GHZ - KZ
25655 Mbo-Verpleegkundige
25480 Mbo-Verpleegkundige GGZ, GHZ, VVT, ZH
25779 Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg
25478 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
25491 VVT
25656 Verzorgende-IG

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen, Keuzedelen met certificaat

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Verzorgende IG en mbo Verpleegkundige

K1145 - Examen Omgaan met onbegrepen gedrag bij mensen met dementie - serie 2021
bottom of page