top of page

K1189 - Examen Positieve gezondheid in de praktijk - serie 2021

Certificeerbaar

Positieve Gezondheid bekijkt en stimuleert de mentale en fysieke gezondheid van mensen vanuit een focus op de mensen zelf en op hun mogelijkheden en veerkracht. In dit keuzedeel krijgt de beginnend beroepsbeoefenaar kennis en inzicht in het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en het model Spinnenweb. Hij leert verbinding te maken met de ander en in gesprek te gaan aan de hand van de zes dimensies die zijn uitgewerkt in het model Spinnenweb. Daarnaast leert de beginnend beroepsbeoefenaar de ander te ondersteunen bij zijn/haar veranderwens. Door het volgen van dit keuzedeel is de beginnend beroepsbeoefenaar in staat om Positieve Gezondheid toe te passen in zijn toekomstig beroep.

 

 

 

 

Gekoppelde kwalificaties:

25474 Agogisch medewerker GGZ

25044 Allround laborant

25471/25650 Apothekersassistent

25475 Begeleider gehandicaptenzorg

25780 Begeleider maatschappelijke zorg

25476 Begeleider specifieke doelgroepen

25045 Biologisch medisch analist

25046 Chemisch-fysisch analist

25695/25473 Doktersassistent

25491 Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) / Gehandicaptenzorg (GHZ) / Kraamzorg (KZ)

25484/25697 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

25655 Mbo-Verpleegkundige

25480 Mbo-Verpleegkundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) / Mbo-Verpleegkundige gehandicaptenzorg (GHZ)

25480 Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen thuiszorg (VVT) / Mbo-Verpleegkundige ziekenhuis (ZH)

25485/25698 Onderwijsassistent

25696/25603 Pedagogisch medewerker kinderopvang

25477 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

25779 Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg

25478 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

25490/25699 Tandartsassistent

25479 Thuisbegeleider

25491 Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)

25656 Verzorgende-IG

Crebo -  informatie

Gekoppelde kwalificaties:
25474 Agogisch medewerker GGZ
25044 Allround laborant
25471/25650 Apothekersassistent
25475 Begeleider gehandicaptenzorg
25780 Begeleider maatschappelijke zorg
25476 Begeleider specifieke doelgroepen
25045 Biologisch medisch analist
25046 Chemisch-fysisch analist
25473/25695 Doktersassistent
25491 GGZ - GHZ - KZ
25484/25697 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
25655 Mbo-Verpleegkundige
25480 Mbo-Verpleegkundige GGZ, GHZ, VVT, ZH
25698/25485 Onderwijsassistent
25696/25603 Pedagogisch medewerker kinderopvang
25477 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
25779 Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg
25478 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
25490/25699 Tandartsassistent
25479 Thuisbegeleider
25491 VVT
25656 Verzorgende-IG

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Verzorgende IG en mbo Verpleegkundige

K1189 - Examen Positieve gezondheid in de praktijk - serie 2021
bottom of page