top of page

K1266 - Examen Specialist baby-ontwikkeling - serie 2022

Met dit keuzedeel kan de (gespecialiseerd) pedagogisch medewerker zich verdiepen in het werken met baby’s (0 tot 18 maanden). Het keuzedeel Specialist baby-ontwikkeling gaat in op de volgende onderwerpen: de mijlpalen op alle ontwikkelingsgebieden van 0 tot 18 maanden, het volgen en stimuleren van de brede ontwikkeling van baby’s, nonverbale en verbale communicatie met baby’s en taalrijke interactie tussen pedagogisch medewerker (pm’er) en baby.

 

 

 

 

Gekoppelde kwalificaties:

25697 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

25696 Pedagogisch medewerker kinderopvang

Crebo -  informatie

Gekoppelde kwalificaties:
25697 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
25696 Gespecialiseerd medewerker kinderopvang

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Pedagogisch werk en Sociaal werk

K1266 - Examen Specialist baby-ontwikkeling - serie 2022
bottom of page