top of page

K1292 - Oefenopdrachten Combifunctionaris IKC/Brede School

In dit keuzedeel komt het specifieke van het werken binnen een Integraal Kindcentrum (IKC) aan de orde. Er worden kennis en vaardigheden beschreven die een beginnend beroepsbeoefenaar voorbereiden op het werken in een IKC. Hierbij ligt de focus op het ondersteunen en stimuleren van kinderen in hun doorgaande ontwikkeling, het verbinden van formeel en informeel leren en het werken in interdisciplinaire teams.

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Pedagogisch werk en Sociaal werk

K1292 - Oefenopdrachten Combifunctionaris IKC/Brede School
bottom of page