top of page

K1432 - Examen Verdieping kraamzorg (versie 2)

Het keuzedeel biedt een verdieping op het gebied van kraamzorg. In het keuzedeel verwerft de beginnend beroepsbeoefenaar kennis en vaardigheden met betrekking tot het bieden van kraamzorg. De beginnend beroepsbeoefenaar heeft deze kennis en vaardigheden nodig om in de praktijk zelfstandig continue bevallingsbegeleiding te kunnen bieden. Ze leert in dit keuzedeel assistentie te bieden tijdens de bevalling. Daarnaast leert ze zorg en ondersteuning te bieden aan de zorgvrager* en pasgeborene en voorlichting, advies en instructie te geven gericht op de nieuwe gezinssituatie.

 

* Daar waar aan de orde, betreft de zorgvrager ook diens eventuele partner en andere gezinsleden.

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen met certificaat

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Verzorgende IG en mbo Verpleegkundige

K1432 - Examen Verdieping kraamzorg (versie 2)
bottom of page