top of page

Kennisvragen Dienstverlening (Deel 1)

Met digitale kennisvragen krijgen studenten onmiddellijk feedback en docenten zijn verlost van het nakijken en corrigeren. De kennisvragen zijn een onderdeel van de Digibib.

 

Onderwerpen Kennisvragen

 

DV-B1-K1-W1 Bereidt werkzaamheden voor en stemt af - Kiezen van materialen en middelen-Hygiënisch werken

DV-B1-K1-W1 Bereidt werkzaamheden voor en stemt af - Instructies volgen-Werkplan

DV-B1-K1-W1 Bereidt werkzaamheden voor en stemt af - Instructies volgen-Methodisch werken

DV-B1-K1-W1 Bereidt werkzaamheden voor en stemt af - Instructies volgen-Protocol

DV-B1-K1-W1 Bereidt werkzaamheden voor en stemt af - Plannen werkzaamheden-Stappenplan

DV-B1-K1-W1 Bereidt werkzaamheden voor en stemt af - Werk afstemmen met betrokkenen-Taken dienstverlener

 

DV-B1-K1-W2 Maakt ruimtes gebruiksklaar - Omgaan met materialen en middelen-ICT-Hulpmiddelen

DV-B1-K1-W2 Maakt ruimtes gebruiksklaar - Omgaan met materialen en middelen-Klimaat

DV-B1-K1-W2 Maakt ruimtes gebruiksklaar - Ruimte inrichten-Soorten tafelopstellingen

DV-B1-K1-W2 Maakt ruimtes gebruiksklaar - Werken volgens voorschriften-Schoonmaakmethoden

DV-B1-K1-W2 Maakt ruimtes gebruiksklaar - Werken volgens voorschriften-Schoonmaakmiddelen

DV-B1-K1-W2 Maakt ruimtes gebruiksklaar - Werken volgens voorschriften-Soorten vuil

DV-B1-K1-W2 Maakt ruimtes gebruiksklaar - Werken volgens voorschriften-Veilig werken

DV-B1-K1-W2 Maakt ruimtes gebruiksklaar - Werken volgens voorschriften-Afvalverwerking

DV-B1-K1-W2 Maakt ruimtes gebruiksklaar - Werken volgens voorschriften-Ergonomisch werken

DV-B1-K1-W2 Maakt ruimtes gebruiksklaar - Werken volgens voorschriften-Schoonmaakmaterialen-Apparatuur

DV-B1-K1-W2 Maakt ruimtes gebruiksklaar - Werkplan en aanwijzingen interpreteren-Sfeer rondom aankleding

DV-B1-K1-W2 Maakt ruimtes gebruiksklaar - Werkplan en aanwijzingen interpreteren-Vergaderservice

 

DV-B1-K1-W3 Treedt op als aanspreekpunt - Gastvrij handelen-Geschreven en ongeschreven (huis)regels

DV-B1-K1-W3 Treedt op als aanspreekpunt - Gesprek voeren-Assertiviteit

DV-B1-K1-W3 Treedt op als aanspreekpunt - Gesprek voeren-Empathie

DV-B1-K1-W3 Treedt op als aanspreekpunt - Gesprek voeren-Gesprekstechnieken

DV-B1-K1-W3 Treedt op als aanspreekpunt - Gesprek voeren-Omgangsvormen

DV-B1-K1-W3 Treedt op als aanspreekpunt - Gesprek voeren-Representatief

DV-B1-K1-W3 Treedt op als aanspreekpunt - Gesprek voeren-Verbaal en non-verbaal

DV-B1-K1-W3 Treedt op als aanspreekpunt - Wensen achterhalen-Conflicthantering

DV-B1-K1-W3 Treedt op als aanspreekpunt - Wensen vertalen naar passende informatie-Actief luisteren

DV-B1-K1-W3 Treedt op als aanspreekpunt - Wensen vertalen naar passende informatie-Samenwerken met andere disciiplines

DV-B1-K1-W3 Treedt op als aanspreekpunt - Werken volgens procedures en richtlijnen-Klachtenbehandeling

DV-B1-K1-W3 Treedt op als aanspreekpunt - Werken volgens procedures en richtlijnen-Omgaan met intimiteit

DV-B1-K1-W3 Treedt op als aanspreekpunt - Werken volgens procedures en richtlijnen-Social media

 

 

Crebo -  informatie

Dit product is ontwikkeld voor

-

Dienstverlening

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Dienstverlening en Maatschappelijke zorg

Kennisvragen Dienstverlening (Deel 1)
bottom of page