top of page

Kennisvragen Maatschappelijke Zorg (Deel 1)

Onderwerpen Kennisvragen

 

 • Aandoeningen van de bloedsomloop
 • Aandoeningen van de huid
 • Aandoeningen van de luchtwegen
 • Aandoeningen van de spijsvertering
 • Aandoeningen van het bewegingsapparaat
 • Aandoeningen van het oog
 • Aandoeningen van het zenuwstelsel
 • Activiteiten en dagbesteding
 • Afweer en afweerreacties
 • Agogische methodieken
 • Algemene pathologie: Algemene oncologie
 • Anatomie en fysiologie: De huid
 • Anatomie en fysiologie: De spieren
 • Anatomie en fysiologie: Het hart
 • Anatomie en fysiologie: Het skelet
 • Anatomie en fysiologie: Hormonen
 • Anatomie en fysiologie: Luchtwegen en ademhaling
 • Anatomie en fysiologie: Urinestelsel
 • Anatomie en fysiologie: Spijsvertering
 • Anatomie en fysiologie: Voortplanting
 • Anatomie en fysiologie: Zenuwstelsel
 • Anatomie en fysiologie: Zintuigen
 • Actuele wet- en regelgeving en financiering
 • Begeleidingsstijlen en -methodieken
 • Beroepsethische vraagstukken
 • Crisissituaties
 • Doelgroepen
 • Gesprekstechnieken, gespreksvormen en gespreksvoering
 • Groepsdynamica
 • Hulpmiddelen in de zorg
 • Intimiteit en seksualiteit
 • Kostenbeheersing, budgettering en administratie
 • Kwaliteitszorg
 • Meldcode
 • Methodieken
 • Observeren
 • Ondersteunen bij de zelfzorg
 • Ondersteuningsplan - Evalueren en rapporteren
 • Ontwikkelingsfasen en levensfasen
 • Onvoorziene situaties
 • Participatie
 • Pathologie: Algemeen
 • Persoonlijke verzorging
 • Pijn en pijnbestrijding
 • Problemen met het urinestelsel
 • Protocollen
 • Psychiatrische aandoeningen
 • Reflectiemethodieken
 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag en misbruik
 • Sociale media en internet
 • Visie op gezondheid, zorg en ondersteuning

 

 

 

 

 

 

Crebo -  informatie

Dit product is ontwikkeld voor

-

Maatschappelijke zorg

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Dienstverlening en Maatschappelijke zorg

Kennisvragen Maatschappelijke Zorg (Deel 1)
bottom of page