top of page

Kennisvragen Mbo Verpleegkundige (Deel 1)

Onderwerpen Kennisvragen

 

 • Actuele wet- en regelgeving
 • Afstemmen van zorg
 • Begeleiding van studenten, collega's en vrijwilligers
 • Branchespecifieke methoden
 • Crisissituaties - Crisissiutatie Probleemgedrag
 • Crisissituaties - Onvoorziene situaties
 • Dagbesteding
 • Gesprekstechnieken
 • Gespreksvormen - Communicatiemethoden en -hulpmiddelen
 • Gezonde leefstijl
 • Coördinatie en continuïteit van zorg - Bekostiging van de zorg
 • Kwaliteitszorg
 • Laatste levensfase
 • Leer- en opvoedingsproblemen
 • Niveau-indeling
 • Observatiemethodieken
 • Ondersteuningsbehoeften
 • Onderzoeksmethoden
 • Ontwikkelingen bijhouden
 • Ontwikkelingsfasen en ontwikkelingsniveaus
 • Overlegvormen
 • Persoonlijke verzorging
 • Pijn en pijnbestrijding
 • Preventie
 • Psycho-educatie
 • Rapporteren
 • Regie bij wonen en huishouden
 • Samenlevingsgericht werken
 • Sociaal netwerk
 • Sociale media en internet
 • Technologische hulpmiddelen
 • Verbetertrajecten
 • Verloskunde

 

 

Crebo -  informatie

Dit product is ontwikkeld voor

-

MBO Verpleegkundige

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Verzorgende IG en mbo Verpleegkundige

Kennisvragen Mbo Verpleegkundige (Deel 1)
bottom of page