top of page

Kennisvragen Mbo Verpleegkundige (deel 2)

Onderwerpen Kennisvragen

 

 • Verpleegtechnische handelingen - Assisteren bij of verrichten van diagnostisch onderzoek/behandeling bij een bevalling of geboorte
 • Verpleegtechnische handelingen - Assisteren bij of verrichten van diagnostisch onderzoek/behandeling bij een chirurgische behandeling
 • Verpleegtechnische handelingen - Assisteren bij of verrichten van diagnostisch onderzoek/behandeling bij een intern/neurologisch onderzoek
 • Verpleegtechnische handelingen - Blaaskatheter
 • Verpleegtechnische handelingen - Centraal infuus
 • Verpleegtechnische handelingen - Eerste hulp en reanimatie
 • Verpleegtechnische handelingen - Hielprik bij neonaten
 • Verpleegtechnische handelingen - Infuus- en spuitpompen bedienen
 • Verpleegtechnische handelingen - Infuusvloeistof
 • Verpleegtechnische handelingen - Injecteren subcutaan en intramusculair
 • Verpleegtechnische handelingen - Lichaamstemperatuur regelen door middel van koude- en warmtebehandeling
 • Verpleegtechnische handelingen - Maag- en darmspoeling
 • Verpleegtechnische handelingen - Maagsonde en sondevoeding
 • Verpleegtechnische handelingen - Medicatie veiligheid en toedienen
 • Verpleegtechnische handelingen - Mond- en keelholte uitzuigen
 • Verpleegtechnische handelingen - Stomazorg
 • Verpleegtechnische handelingen - Thoraxdrainage
 • Verpleegtechnische handelingen - Tracheacanule en tracheastoma verzorgen
 • Verpleegtechnische handelingen - Venapunctie en perifeer ifuus
 • Verpleegtechnische handelingen - Verzamelen van monsters ten behoeve van diagnostiek
 • Verpleegtechnische handelingen - Voorschriften toepassen
 • Verpleegtechnische handelingen - Wondzorg, zwachtelen, hechtingen verwijderen en wonddrain verzorgen
 • Verpleegtechnische handelingen - Zuurstof
 • Visie op gezondheid en zorg
 • Zelfmanagement / Autonomie en zelfredzaamheid
 • Begeleiden in de GGZ
 • Beroepsethische vraagstukken
 • Chirurgie - Chirurgische ingrepen pre- en postoperatief
 • Individueel plan GHZ-GGZ-VT-ZH
 • Ouderenzorg
 • PCDA-cyclus
 • Revalidatieverpleegkundige
 • Verpleegkundige zorg bij ongevallen en trauma's
 • Verpleegkundige zorg in de GGZ
 • Crisissituatie - Omgaan met gedragsproblemen
 • Crisissituatie - Wetgeving
 • Samenwerken met andere disciplines

Crebo -  informatie

Dit product is ontwikkeld voor

-

MBO Verpleegkundige

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Verzorgende IG en mbo Verpleegkundige

Kennisvragen Mbo Verpleegkundige (deel 2)
bottom of page