top of page

Kennisvragen Pedagogisch Werk - 2022

Onderwerpen kennisvragen

 

  • Deskundigheid
  • Inventariseren wensen en behoeften
  • Kwaliteitszorg
  • Ontwikkelen en leren van kinderen
  • Professioneel werken in team en organisatie
  • Veilig pedagogisch klimaat
  • Veiligheid, hygiëne en gezondheid
  • Voorbereiden activiteiten deel 1 en 2
  • Werkvelden

Crebo -  informatie

Dit product is ontwikkeld voor

-

Pedagogisch werk

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Pedagogisch werk en Sociaal werk

Kennisvragen Pedagogisch Werk - 2022
bottom of page