top of page

Kennisvragen Verzorgende-IG (Deel 1)

Onderwerpen Kennisvragen

 

Actuele wet- en regelgeving

Afstemmen van zorg

Crisissituaties - Probleemgedrag

Crisissituaties - Omgaan met gedragsproblemen

Crisissituaties - Onvoorziene situaties

Dagbesteding

Deskundigheidsbevordering - Gesprekstechnieken

Gesprekstechnieken

Gespreksvormen - Communicatiemethoden en hulpmiddelen

Gezonde leefstijl

Individueel plan in de vt, vhz, vgz en kz

Ketenzorg - Coördinatie en continuïteit van zorg-Bekostiging van de zorg

Kwaliteitszorg

Laatste levensfase

Leer- en opvoedingsproblemen

Niveau-indeling

Observatiemethodieken

Ondersteuningsbehoeften

Ondersteunings- en zorgvragen en het individuele plan

Ontwikkelingen bijhouden

Ontwikkelingsfases en ontwikkelingsniveaus

Overlegvormen

Persoonlijke verzorging

Pijn en pijnbestrijding

Preventie

Psycho-educatie

Rapporteren

Regie bij wonen en huishouden

Sociaal netwerk

Sociale media en internet

Technologische hulpmiddelen

Verbetertrajecten

Verloskunde

 

Crebo -  informatie

Dit product is ontwikkeld voor

-

Verzorgende IG

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Verzorgende IG en mbo Verpleegkundige

Kennisvragen Verzorgende-IG (Deel 1)
bottom of page