top of page

Oefenopdrachten PW - Gespecialiseerd pedagogisch medewerker - serie 2016

 • 0-Werken met de oefenopdrachten PW
 • PW-B-K1-W1 (C)01 Inventariseert behoeften en wensen van het kind
 • PW-B-K1-W2 (C)02 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 • PW-B1-K1-W3 (C)03 Richt ruimten in ter voorbereiding op activiteiten
 • PW-B-K1-W4 (C)04 Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen
 • PW-B1-K1-W5 (C)05 Stimuleert de ontwikkeling door het aanbieden van activiteiten
 • PW-B1-K1-W6 (C)06 Ondersteunt bij verzorgende taken
 • PW-B1-K1-W7 (C)07 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 • PW-B1-K1-W8 (C)08 Evalueert de werkzaamheden
 • PW-B1-K2-W1 (C)09 Werkt aan de eigen deskundigheid
 • PW-B-K2-W2 (C)10 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • PW-GPM-P2-K1-W1 (C)11 Voert gesprekken met de ouders/vervangende opvoeders en het kind
 • PW-GPM-P2-K1-W2 (C)12 Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op
 • PW-GPM-P2-K1-W3 (C)13 Ontwikkelt (mede) een begeleidingsplan
 • PW-GPM-P2-K1-W4 (C)14 Biedt (gespecialiseerde) opvang
 • PW-GPM-P2-K1-W5 (C)15 Biedt persoonlijke verzorging
 • PW-GPM-P2-K1-W6 (C)16 Draagt zorg voor huishoudelijke werkzaamheden
 • PW-GPM-P2-K1-W7 (C)17 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
 • PW-GPM-P2-K2-W1 (C)18 Voert coördinerende taken uit
 • PW-GPM-P2-K2-W2 (C)19 Bouwt en onderhoudt een netwerk
 • PW-GPM-P2-K2-W3 (C)20 Voert beleidsondersteunende taken uit
 • PW-GPM-P2-K2-W4 (C)21 Voert beheertaken uit

Crebo -  informatie

Crebo KD: 23183
Crebo Kwalificatie: 25484

Dit product is ontwikkeld voor

-

Pedagogisch werk

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Pedagogisch werk en Sociaal werk

Oefenopdrachten PW - Gespecialiseerd pedagogisch medewerker - serie 2016
bottom of page