top of page

Oefenopdrachten PW - Onderwijsassistent

 • 01 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat (B1-K1-W1)
 • 02 Inventariseert behoeften en wensen van het kind (B1-K1-W2)
 • 03 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor (B1-K1-W3)
 • 04 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving (B1-K1-W4)
 • 05 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind (B1-K1-W5)
 • 06 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind (B1-K1-W6)
 • 07 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • 08 Werkt aan de professionele ontwikkeling (B1-K2-W1)
 • 09 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg (B1-K2-W2)
 • 10 OA (P3-K1-W1) Levert een bijdrage aan het ontwikkelen van een plan voor de begeleiding
 • 11 OA (P3-K1-W2) Bereidt de uitvoering van leeractiviteiten voor
 • 12 OA (P3-K1-W3) Voert leeractiviteiten uit
 • 13 OA (P3-K1-W4) Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte leeractiviteiten aan
 • 14 OA (P3-K1-W5) Biedt ondersteuning gericht op zelfredzaamheid
 • 15 OA (P3-K1-W6) Voert praktische werkzaamheden uit
 • 16 OA (P3-K2-W1) Houdt toezicht en begeleidt buiten de lessen
 • 17 OA (P3-K2-W2) Organiseert (mede) organisatiebrede activiteiten

Dit product is ontwikkeld voor

-

Pedagogisch werk

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Pedagogisch werk en Sociaal werk

Crebo KD: 23285 Crebo Kwalificatie: 25698
Oefenopdrachten PW - Onderwijsassistent
bottom of page