top of page

Oefenopdrachten PW - Onderwijsassistent - serie 2020

 • 00-Werken met de oefenopdrachten
 • 01 Inventariseert behoeften en wensen van het kind ( B1-K1-W1)
 • 02 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor (B1-K1-W2)
 • 03 Richt ruimten in ter voorbereiding op activiteiten (B1-K1-W3)
 • 04 Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen (B1-K1-W4)
 • 05 Stimuleert de ontwikkeling door het aanbieden van activiteiten (B1-K1-W5)
 • 06 Ondersteunt bij verzorgende taken (B1-K1-W6)
 • 07 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat (B1-K1-W7)
 • 08 Evalueert de werkzaamheden (B1-K1-W8)
 • 09 Werkt aan de eigen deskundigheid (B1-K2-W1)
 • 10 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg (B1-K2-W2)
 • 11 Bereidt de uitvoering van lesactiviteiten voor (P3-K1-W1)
 • 12 Voert lesactiviteiten uit (P3-K1-W2)
 • 13 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte lesactiviteiten aan (P3-K1-W3)
 • 14 Voert voorwaardelijke werkzaamheden uit ten behoeve van het lesprogramma (P3-K2-W1)
 • 15 Voert administratieve taken uit (P3-K2-W2)
 • 16 Houdt toezicht en begeleidt buiten de lessen (P3-K2-W3)
 • 17 Voert coördinerende taken binnen de school uit (P3-K2-W4)

Crebo -  informatie

Crebo KD: 23241
Crebo Kwalificatie: 25485

Dit product is ontwikkeld voor

-

Pedagogisch werk

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Oefenopdrachten PW - Onderwijsassistent - serie 2020
bottom of page