top of page

Oefenopdrachten PW - Pedagogisch medewerker kinderopvang

 • 01 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat (B1-K1-W1)
 • 02 Inventariseert behoeften en wensen van het kind (B1-K1-W2)
 • 03 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor (B1-K1-W3)
 • 04 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving (B1-K1-W4)
 • 05 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind (B1-K1-W5)
 • 06 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind (B1-K1-W6)
 • 07 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • 08 Werkt aan de professionele ontwikkeling (B1-K2-W1)
 • 09 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg (B1-K2-W2)
 • 10 PMKO (P1-K1-W1) Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en het kind
 • 11 PMKO (P1-K1-W2) Stelt een activiteitenprogramma op
 • 12 PMKO (P1-K1-W3) Maakt een plan van aanpak voor de begeleiding en voert het uit
 • 13 PMKO (P1-K1-W4) Zorgt voor uitvoering van een (dag)programma
 • 14 PMKO (P1-K1-W5) Biedt persoonlijke verzorging
 • 15 PMKO (P1-K1-W6) Draagt zorg voor huishoudelijke werkzaamheden

Dit product is ontwikkeld voor

-

Pedagogisch werk

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Pedagogisch werk en Sociaal werk

Crebo KD: 23285 Crebo Kwalificatie: 25696
Oefenopdrachten PW - Pedagogisch medewerker kinderopvang
bottom of page