top of page

Oefenopdrachten PW - Pedagogisch medewerker kinderopvang - serie 2020

 • 00-Werken met de oefenopdrachten
 • 01 Inventariseert behoeften en wensen van het kind ( B1-K1-W1)
 • 02 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor (B1-K1-W2)
 • 03 Richt ruimten in ter voorbereiding op activiteiten (B1-K1-W3)
 • 04 Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen (B1-K1-W4)
 • 05 Stimuleert de ontwikkeling door het aanbieden van activiteiten (B1-K1-W5)
 • 06 Ondersteunt bij verzorgende taken (B1-K1-W6)
 • 07 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat (B1-K1-W7)
 • 08 Evalueert de werkzaamheden (B1-K1-W8)
 • 09 Werkt aan de eigen deskundigheid (B1-K2-W1)
 • 10 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg (B1-K2-W2)
 • 11 Voert gesprekken met de ouders/vervangende opvoeders van het kind (P1-K1-W1)
 • 12 Stelt een activiteitenprogramma op (P1-K1-W2)
 • 13 Maakt een plan van aanpak voor de begeleiding (P1-K1-W3)
 • 14 Zorgt voor de uitvoering van een dagprogramma (P1-K1-W4)
 • 15 Biedt persoonlijke verzorging (P1-K1-W5)
 • 16 Draagt zorg voor huishoudelijke werkzaamheden (P1-K1-W6)

Crebo -  informatie

Crebo KD: 23241
Crebo Kwalificatie: 25603

Dit product is ontwikkeld voor

-

Pedagogisch werk

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Pedagogisch werk en Sociaal werk

Oefenopdrachten PW - Pedagogisch medewerker kinderopvang - serie 2020
bottom of page