top of page

Oefenopdrachten Tandartsassistent - serie 2021

00 Werken met de oefenopdrachten

B1-K1-W1 Neemt de hulpvraag aan, verheldert deze en zet vervolgstappen in gang (communiceren) - 2021

B1-K1-W2 Zorgt voor de planning van de praktijk/organisatie (organiseren) - 2021

B1-K1-W3 Verwerkt patiëntgerelateerde informatie en administratie (professioneel handelen) - 2021

B1-K2-W1 Voert bepaalde tandheelkundige handelingen uit (vakinhoudelijk handelen) - 2021

B1-K2-W2 Assisteert bij uitvoeren van tandheelkundige behandelingen (vakinhoudelijk handelen, samenwerken) - 2021

B1-K2-W3 Geeft voorlichting en advies (gezondheidsbevorderend handelen) - 2021

B1-K2-W4 Zorgt voor logistiek en beheer (organiseren) - 2021

B1-K3-W1 Werkt aan de eigen deskundigheid (leren en ontwikkelen) - 2021

B1-K3-W2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg (professioneel handelen) - 2021

B1-K3-W3 Werkt multidisciplinair samen en stemt werkzaamheden af (samenwerken) - 2021

B1-K3-W4 Levert een bijdrage aan de begeleiding van (nieuwe) collega’s en stagiaires (leren en ontwikkelen) - 2021

 

 

Crebo Kwalificatiedossier: 23186

Crebo Kwalificatie: 25699

Crebo -  informatie

Dit product is ontwikkeld voor

-

Tandartsassistent

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Dokters- Tandarts- en Apothekersassistent (STeAG)

Oefenopdrachten Tandartsassistent - serie 2021
bottom of page