top of page

Z&W - Ontwrichting (kennis)

Het onderwerp van deze opdracht is: ontwrichting.

Er wordt ingegaan op:

  • wat is een ontwrichting;
  • klachten;
  • wat moet je doen bij een ontwrichting.

In deze opdracht krijgt de leerling vragen om mee te oefenen.

Crebo -  informatie

Dit product is ontwikkeld voor

-

PRO

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

PRO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Ontwikkelgroep Pro (Praktijonderwijs)

Z&W - Ontwrichting (kennis)
bottom of page