Beoordelen van en met Consortium examens, Ipse de Bruggen, 26 september 2019