Train de trainer - Intervisie mboRijnland, start op 21 januari 2020