Aanmelden

Basistraining examinator lab-docenten (open inschrijving), 3 november 2022

Inhoud van de training

De training is modulair opgebouwd en is gebaseerd op de examentaak ‘Afnemen en Beoordelen’ van het ‘Kennispunt Onderwijs en Examinering mbo’.

Module 1 De kennisbasis (met behulp van een leermodule)

 • Rol van de examinator
 • Examentaak ‘Afnemen en Beoordelen’
 • Werken volgens de PDCA-cyclus
 • Organisatie, wet- en regelgeving examinering
 • Beheersingsniveau van de kwalificatie / taxonomie van Bloom
 • Kwalificatiedossier en het examenplan van de opleiding
 • Beroepsgericht examineren en de (examinerende) beoordelingsvormen
 • Valkuilen van de examinator

Module 2 De gedragsbeoordeling

 • Deze module is geen onderdeel van de training

Module 3 De productbeoordeling

 • Het beoordelen van beroepsproducten
 • Het beoordelen van impliciete kennis en vaardigheden
 • Het beoordelen van examenproducten
 • Het beoordelen van expliciet toegepaste kennis
 • Producteigenschappen
 • Werken volgens de VROEG-WACKER-methodiek

Module 4 Het examengesprek

 • Het beoordelen van expliciete toegepaste kennis
 • Vragen stellen op het vereiste beheersingsniveau
 • Het examengesprek (structuur en vorm)
 • Werken volgens de VROEG-WACKER-methodiek

Bewijs van deelname

Na de training ontvangen de deelnemers per e-mail een bewijs van deelname. Volledige aanwezigheid is hierbij het uitgangspunt.