Trainers

Ruben Muller

Expertise: examinering

Achtergrond: docent Zorg en Welzijn (PW/OA)

Samen komen we verder.

 

0016

Tess van Dongen

Expertise: trainer examinering, constructeur examens Creatieve Industrie

Achtergrond: opleidingsmanager Media & Vormgeving, voorzitter Examencommissie

"Education is not preparation for life; education is life itself” (John Dewey, Amerikaans filosoof)

 

 

Tess van Dongen

Bert Slotboom

Expertise: implementatie ontwikkelgericht materiaal en onderwijsvisie

Achtergrond: docent ROC techniek, voorzitter examencommissie

Onderwijs moet de kracht van de leerling centraal stellen, onderwijsontwikkeling de kracht van de docent.  

 

Bert Slotboom

Marian Hoffer

Expertise: examinering, samenwerking onderwijs en beroepspraktijk, ontwikkeling materiaal sociaal werk en keuzedelen

Achtergrond: docent Sociaal Werk en Pedagogisch werk, projectleider innovatie, gedragswetenschapper (Gezinspedagoog)

Alleen ga je snel, samen kom je verder.

 

 

Marian Hoffer

Marcel Polman

Expertise: Examinering, samenwerking onderwijs en beroepspraktijk, implementatie en ontwikkeling van materiaal voor de Zorg, praktijkopleider en keuzedelen

Achtergrond: verpleegkundige, docent 1e graads Zorg & Welzijn, trainer

Bewustwording is de eerste stap tot gedragsverandering.

 


 

Marcel Polman