VMBO

VMBO-Techniek

Het Consortium werkt samen met de aangesloten scholen aan toekomstbestendig, motiverend en betaalbaar techniekonderwijs. Het aanbod van het Consortium past binnen de beleidskaders van het ministerie van OCW en de ambities van de VO-raad, met als speerpunten de ontwikkeling en implementatie van de nieuwe beroepsgerichte programma’s vmbo en het continue professionaliseren en ondersteunen van docenten, teamleider en directies in een veranderende onderwijsomgeving.

Het Consortium organiseert regelmatig bijeenkomsten voor de aangesloten scholen.

 • Directeurenoverleg
 • Landelijke onderwijsdag vmbo & mbo Techniek
 • Regionale scholingsbijeenkomsten
 • Scholingsmiddagen VMBO PIE, BWI en D&P (techniekcontext)
 • Advisering en ondersteuning op de werkvloer door de consulenten beroepsonderwijs

Meer informatie vindt u in onze agenda.

Voor de sector / profielen Techniek in het vmbo hebben we praktijkopdrachten met nieuw actueel bronmateriaal (Techno-Skills) en een digitaal begrippenwoordenboek en schoolexamens ontwikkeld. Dit onderwijsmateriaal is zowel op papier als digitaal beschikbaar, zodat u ze kunt inzetten op een manier die bij uw school past. We werken in de ontwikkelgroep samen met vmbo- en mbo-instellingen, bedrijven en 40 leveranciers.

Het Consortium ontwikkelt onderwijsmateriaal voor de nieuwe profielen: PIE,BWI, D&P. Wij kunnen voor u een  onderwijsprogramma op maat arrangeren. Verdiepen of verbreden met een aansluiting op de onderbouw (PSO-Techniek) en MBO is mogelijk. Aan u de keuze.

Het onderwijsmateriaal is ook toepasbaar in:

 • Vakmanschaps- en Technologieroute
 • Techniekcolleges
 • Vakcolleges
 • Onderbouw Techniek
 • Techno-mavo / M-Tech
 • Voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs

Het nieuwe onderwijsmateriaal PIE is gratis beschikbaar voor de OOM stagebedrijven die meedoen aan het stageoffensief. Dit offensief is bedoeld om meer en betere stageplaatsen bij bedrijven te creëren.

Het Consortium biedt ook trainingen aan in het effectief werken met het (digitaal en papieren) onderwijsmateriaal en in het vertalen van de nieuwe beroepsgerichte programma’s naar uw situatie.