VMBO

Expertise Carrousel PrO

EC PrO (Expertise Carrousel PrO) is een community voor inhoudelijke kennisuitwisseling en een leermiddelenbibliotheek op maat die door middel een expertise-carrousel met experts en inhoudsdeskundigen in het praktijkonderwijs wordt vormgegeven. Samen sterk!

Meer informatie.

Het Platform vmbo Techniek heeft een eigen website

Het Platform vmbo Techniek valt sinds 2007 onder het Consortium Beroepsonderwijs en verbindt onderwijsprofessionals in het vmbo en mbo. 

 http://www.platformvmbotechniek.nl.

site vmbo

Het Platform vmbo Techniek als belangenbehartiger
Het motto van het Platform vmbo Techniek is: voor, door en met scholen.

Samen werken we aan de (door)ontwikkeling van toekomstbestendig, motiverend en betaalbaar techniekonderwijs. Dat doen we door het continu professionaliseren en ondersteunen van docenten, teamleiders en directies in een veranderende onderwijsomgeving.

Voor meer informatie, neem contact op met onze Consulenten Beroepsonderwijs