Bijgestelde Examens 2018

Aanpassingen Examens en servicedocumenten

Overzicht bijgestelde examens 2018

Datum Crebo KD Nr Code Examen-werkproces Aanpassing
07-05-2020   Sociaal werk     B1-K1-W6

Examenmatrijs van:

  • Servicedocument Sociaal werk-SMD serie 2018
  • Servicedocument Sociaal werk-SCW serie 2018

Productbeoordeling: presentatie

in

Gedragsobservatie: presentatie

24-04-2020   Pedagogisch werk      

Bijlage servicedocument PW Berekening van de kerntaak GPM vervangen i.v.m. een foute titel van de kerntaak.

01-07-2019  

Combi MZ-VZ  Alle profielen

4 MZBK1W5-VZBK1W8 Reageert op onvoorziene of crisissituaties 

Toelichting aangevuld
Criterium Legt uit welke interventie zij heeft toegepast en hoe zij daarmee rekening heeft gehouden met de problematiek van de cliënt op basis van de kennis van conflicthantering en crisissituaties riep vragen op.

In de toelichting is opgenomen: De kandidaat verantwoordt de onvoorziene en/of crisissituatie aan de hand van de kennis van conflicthantering en crisissituaties. Dit is kennis van een breed gebied; Immers een crisissituatie is vaak ook een onvoorziene situatie. Conflictsituaties kunnen wijzen op conflicten tussen personen maar kunnen ook gaan over conflicten tussen belangen. (Bijvoorbeeld als de beroepsbeoefenaar reageert op de vraag/wens van cliënt A, doet ze daarmee cliënt B tekort.) Kennis van conflicthantering en crisissituaties is daarmee ook breed en kan ook gebruikt worden in de verantwoording van de onvoorziene situatie.
01-07-2019  

Maatschappelijke Zorg
- Begeleider gehandicaptenzorg
- Begeleider specifieke doelgroepen

5 MZ-B1-K1-W5 Reageert op onvoorziene of crisissituaties 

Toelichting aangevuld
Criterium Legt uit welke interventie zij heeft toegepast en hoe zij daarmee rekening heeft gehouden met de problematiek van de cliënt op basis van de kennis van conflicthantering en crisissituaties riep vragen op.

In de toelichting is opgenomen: De kandidaat verantwoordt de onvoorziene en/of crisissituatie aan de hand van de kennis van conflicthantering en crisissituaties. Dit is kennis van een breed gebied; Immers een crisissituatie is vaak ook een onvoorziene situatie. Conflictsituaties kunnen wijzen op conflicten tussen personen maar kunnen ook gaan over conflicten tussen belangen. (Bijvoorbeeld als de beroepsbeoefenaar reageert op de vraag/wens van cliënt A, doet ze daarmee cliënt B tekort.) Kennis van conflicthantering en crisissituaties is daarmee ook breed en kan ook gebruikt worden in de verantwoording van de onvoorziene situatie.
01-07-2019  

Maatschappelijke Zorg

- Persoonlijk Begeleider gehandicaptenzorg

- Agogisch medewerker GGZ

- Thuisbegeleider

- Persoonlijk Begeleider specifieke doelgroepen
9 MZ-B1-K2-W2 Levert een bijdrage aan kwaliteitszorg 

Toelichting aangevuld
In het kwalificatiedossier staat als extra bij de omschrijving van het werkproces: Voor Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg geldt aanvullend: Gebruikt waar mogelijk en gewenst informatie uit wetenschappelijk onderzoek (evidence based practice en practice based evidence).
Dit staat bij de andere profielen niet.
Dit is wel als criterium opgenomen bij alle profielen niveau 4.

Opgenomen in toelichting:
In het kwalificatiedossier staat:
Voor Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg geldt aanvullend: Gebruikt waar mogelijk en gewenst informatie uit wetenschappelijk onderzoek (evidence based practice en practice based evidence).
Dit staat bij de andere profielen niet. Wij hebben ervoor gekozen dit voor alle profielen op te nemen in het examen zodat dit examen gelijkwaardig is voor alle niveau 4 studenten. 

 

01-07-2019  

Maatschappelijke zorg

Profiel: Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
12 P3-K1-W3 Ondersteunt en motiveert een groep cliënten bij activiteiten 

Opdracht en beoordelingscriteria aangepast
In de opdracht voor het schrijven van een verantwoordingsverslag staat bij het tweede bolletje:
de manier waarop jij de naastbetrokkenen hebt betrokken aan de hand van kennis van het opbouwen, onderhouden en herstellen van het sociale netwerk
Dit kan de kandidaat niet verantwoorden omdat er geen naastbetrokkenen bij dit examen zijn.
Dit item is uit het examen gehaald, zowel in opdracht als in beoordelingscriteria. 

01-07-2019   Alle kwalificatiedossiers (behalve Dienstverlening en Servicemedewerker)     Alle examens waarin een verantwoordingsverslag gevraagd wordt Toelichting aangevuld
Toegevoegd als extra pagina: Instructie voor de kandidaat voor het schrijven van een verantwoordingsverslag
01-07-2019  

Pedagogosche Werk
Onderwijsassistent

8   Exameneenheid D  Criterium verwijderd
Een criterium te veel ( zowel criterium PMko als OA) aanpassing verwijderen criterium PMko
01-07-2019   Pedagogosche Werk
GPM
9   Exameneenheid E  Criterium aangepast
In de opdracht staat ‘en/of’ maatschappelijke ontwikkelen en/of … in de beo lijst staat en’’. Aanpassing in beo lijst ‘en/of’
31-1-2019 23186 Tandartsassistent 7 B1K2W4 Zorgt voor logistiek en beheer

Het criterium: ‘Gaat zorgvuldig om met dilemma’s wat betreft kosten en baten waarbij eventuele kostenbesparing niet ten koste mag gaan van de dienstverlening’ is verwijderd, omdat het niet goed meetbaar is in de gedragsobservatie.

N.B. Dit geldt ook voor exameneenheid B van het voorbeeldarrangement

31-1-2019 23186 Tandartsassistent 10 B1K3W3 Werkt multidisciplinair samen en stemt werkzaamheden af

Het criterium: ‘Maakt zo nodig tijdig problemen, conflicten en (bijna) incidenten bespreekbaar’ is aangepast door ‘zo nodig’ te verwijderen.

Wanneer het niet plaats heeft gevonden dan wordt het criterium niet ingevuld en klopt de normering niet meer.

N.B. Dit geldt ook voor exameneenheid E van het voorbeeldarrangement