Aanpassing Examens serie 2020


Datum

 

Kwalificatiedossier

Examen

Aanpassing

5-11-2020 Dienstverlening 03 Treedt op als aanspreekpunt (B1-K1-W3)

Beoordelingscriterium 2. Indicator: vereiste gegevens genoteerd gewijzigd in de juiste informatie gegeven en/of de juiste gegevens genoteerd.

Hiermee sluit het beoordelingscriterium aan bij de opdracht.

5-11-2020

Dienstverlening

Profiel Helpende zorg en welzijn

12 Assisteert bij de uitvoering van sociale en recreatieve activiteiten

(P2- K1-W3)

Bij het beoordelingscriterium is bij indicator 5 en 7 activiteiten gewijzigd in activiteit.  

In de examenopdracht wordt gesproken over 1 activiteit. In het beoordelingscriterium over activiteiten. Dit was verwarrend.

 

AANPASSINGEN EXAMENS SERIE 2020

Datum

 

 

Kwalificatiedossier      

Examen

Aanpassing
22-02-2021 mbo Verpleegkunde
B1K1W5
Aanpassing: examentijd is bij de afnamecondities aangepast, conform de tijd in het dekkingsoverzicht, namelijk 60 minuten.

AANPASSINGEN EXAMENS SERIE 2020

Datum

 

 

Kwalificatiedossier      

Examen

Aanpassing
07-06-2021 Dienstverlening
09: Evalueert de werkzaamheden

Voor de haalbaarheid en de uitvoerbaarheid van het examen zijn aangepast:

  1. Inleiding: formulering is aangescherpt
  2. Opdracht: toegevoegd dat het gesprek ook met de leidinggevende (in de rol van examinator) gevoerd kan worden
  3. Taakcom-plexiteit: 

 

  • Minimaal aantal klanten is 1 (ipv 2), het kan ook een wettelijk vertegenwoordiger of naaste zijn die invult.
  • Leidinggevende en/of collega die een evaluatieformulier invult kunnen dezelfde persoon zijn.

Voorbereidende opdracht is op bovenstaande aangepast.

30-06-2021 Dienstverlening
serie 2020
01: Bereidt werkzaamheden voor en stemt af

In de examenopdracht is de titel examengesprek gewijzigd in examenopdracht. 

In zowel de opdracht als de criteria is het woord werkopdrachten congruent doorgevoerd waar nodig. Dit om een duidelijker onderscheid te maken tussen de werkzaamheden die moeten worden voorbereid en de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd volgens de werkopdrachten.

Zin in de voorbereidende opdracht toegevoegd over regels en voorschriften. 

De beoordelingscriteria zijn uitgebreid van twee naar drie, zowel de criteria als de indicatoren zijn aangescherpt en passender gemaakt. 

Resultaat aangepast in: Je hebt de werkzaamheden juist voorbereid.

Aanpassingen volgens PDCA-cyclus 2020-2021


Datum

 

Kwalificatiedossier

 Examen

 Aanpassing

25-06-2021 K0144 Chirurgie in de tandheelkunde

Criterium Reageert adequaat op signalen van patiënten die het moeilijk hebben voorafgaand, tijdens of na de behandeling is gewijzigd naar Reageert adequaat op signalen van patiënten, tijdens het geven van de voorlichting, advies en instructie.

25-06-2021

K1007

Verslavingszorg

Criterium Lokt verandertaal uit is gewijzigd naar Je stimuleert de cliënt om uitspraken te doen, die gaan over verandering.