Examens serie 2021

EXAMENPRODUCTEN OPLEIDINGEN AG SERIE 2021

De nieuwe examenproducten voor de opleidingen apothekersassistent (crebo 25650), doktersassistent (crebo 25695) en tandartsassistent (crebo 25699) serie 2021 zijn, vanwege de vergaande samenwerking tussen STeAG en Consortium, gemaakt door STeAG. Om die reden zijn deze examenproducten op dit moment alleen verkrijgbaar via de website van STeAG (www.steag.nl) en niet in de Digibib.

Alle betrokken deelnemers van zowel STeAG als Consortium zijn daarover geïnformeerd, ook over het aanvragen van een inlogaccount voor het beveiligde gedeelte van de website van STeAG. Het beleid daarbij is dat elke organisatie die deelnemer is van STeAG en/of van het Consortium een AG 1 inlogaccount krijgt, bijvoorbeeld op het mailadres van de examencommissie van de organisatie.

Het voorgaande geldt ook voor de nieuwste versies van de examens voor beroepsgerichte keuzedelen, deze zijn in het najaar van 2020 opgeleverd met versiedatum sep2020 voor AA en DA en versiedatum dec2020 voor TA.

Examenproducten uit eerdere series, behorend bij de crebo's 25471 (AA-2015), 25473 (DA-2015) en 25490 (TA-2016) zijn nog gewoon op dezelfde manier te verkrijgen en te gebruiken als voorheen: voor de examens van STeAG (versiedata jan2021, okt2019 en eerder) via de website steag.nl en voor de examens van het Consortium (de series 2016, 2018 of 2020) via Digibib.

Komend schooljaar gaan Consortium & STeAG ervoor zorgen dat alle examenproducten voor de AG opleidingen van de serie 2021 weer via Digibib beschikbaar zijn.Als dat zover is dan wordt dit direct gedeeld.

Nieuwe kwalificatiedossiers - examens serie 2021
- Pedagogisch Werk
- Apothekersassistent
- Doktersassistent
- Tandartsassistent

Bestaande examenproducten
Voor de examens van de serie 2020 is nog weinig feedback ontvangen, omdat de meeste opleiders deze examens nog niet hebben ingezet in het afgelopen jaar.

Voor deze kwalificatiedossiers komt er geen serie 2021.
Omdat de kwalificatiedossiers voor Verzorgende-IG en Mbo-Verpleegkundige vorig jaar erg laat beschikbaar waren voor de constructie, zijn in de examens van deze dossiers de afnamecondities verder aangescherpt en is er gestreefd naar drie criteria per examen. Deze versie wordt ook in mei gepubliceerd en dit blijft de serie 2020. De dekkingsoverzichten zijn niet gewijzigd.

Keuzedelen - Serie 2021
Voor de keuzedelen met een certificaat en voor een aantal nieuwe keuzedelen zijn er examens serie 2021 geconstrueerd. Ook is hiervoor een bijpassende oefenopdracht beschikbaar. Voor een overzicht, Klik hier.

Wanneer er meerdere series passen bij eenzelfde keuzedeel, blijft de keuze aan de opleider welke serie examens ingezet worden. Uiteraard adviseren wij de nieuwste versie in te zetten.
Beroepsgerichte keuzedelen AG.

Steag
De examens die hiervoor door STeAG zijn ontwikkeld, zijn tevens te vinden op de website van STeAG. Klik hier voor een overzicht.

Vragen
Heb je nog vragen hierover, neem dan contact op met de consulent beroepsonderwijs in jouw regio.

AANPASSING EXAMENS SERIE 2021

Datum Kwalificatiedossier Examen Aanpassing
15-02-2022 Verzorgende-IG B1-K1-W8

Laat het verslag ondertekenen door jouw leidinggevende, 'jouw leidinggevende' vervangen door ‘de collega die aanwezig was bij de onvoorziene of crisissituatie’

15-02-2022 Verzorgende-IG B1-K1-W8

Vette tekst toegevoegd aan de eerste indicator van het tweede criterium:

De kandidaat heeft:

● verantwoord dat zij bewuste keuzes heeft gemaakt met betrekking tot preventieve zorg in geval van :

- grensoverschrijdend gedrag en/ of;

- onbegrepen gedrag en/ of;

- een onverwachte situatie die om direct handelen vraagt;