Examineren in de praktijk

Het Consortium heeft in samenwerking met Netwerk ZON en docenten van ROC Noorderpoort, ROC Menso-Alting, Drenthe College en Alfa-college korte instructievideo’s ontwikkeld voor de rol van examinator. Deze video’s zijn door Panta Media vormgegeven en zijn inmiddels te vinden op onze website en ook in de app – examineren in de beroepspraktijk.

Een presentatie over de praktijkexaminator 2020  vind je hier.

De instructievideo’s hebben als doel medewerkers in de beroepspraktijk, die betrokken zijn bij examineren, te informeren en ondersteunen. Uiteraard zijn ze ook in te zetten voor de docenten die een rol spelen in examinering.

De video’s gaan over verschillende onderwerpen in het examineringsproces, namelijk:

  • Het examen
  • De examinator
  • Examineren
  • Voorbereiden
  • Beoordelen

De onderdelen zijn in logische volgorde te bekijken. Het advies is om vooral wanneer iets plaats gaat vinden binnen het examineren het betreffende onderdeel te bekijken om over het onderwerp meer informatie te krijgen. Op deze manier kunnen ze ook worden opgenomen in een instructie.

1 Het examen

2 Examinator
 

3 Examineren

4 Voorbereiden

5 Beoordelen

 

Duitse vertalingen 

1 Die Prufung

2 Prufer

3 Prufung durchfuhren

4 Vorbereiten

5 Beurteilen