top of page

Train de trainer "Examineren van gedrag in de beroepspraktijk"

Als examencommissie bent u verantwoordelijk voor de deskundigheid van de examinatoren in de beroepspraktijk.

 

We bieden de mogelijkheid om actueel geschoolde examinatoren te trainen in het instrueren van praktijkexaminatoren om een gedragsbeoordeling in de beroepspraktijk methodisch uit te voeren.

Consortium Beroepsonderwijs_Logo_digitaal 72 dpi.png

GEGEVENS TRAINING

Doelgroep

Docenten en praktijkopleiders in het beroepsonderwijs die in de rol van examinator de gedragsbeoordeling toepassen.

Trainingsdoel

Na de training zijn de deelnemers in staat examinatoren uit de beroepspraktijk te instrueren in het methodisch examineren van gedrag.

Voorwaarden

De deelnemers zijn maximaal 2 jaar geleden geschoold als (praktijk)examinator.

Studiebelasting

Afhankelijk van trainingstraject dat samengesteld wordt met behulp van een intakegesprek.

Locatie

Bij u op locatie (incompany) of bij ons in Amersfoort.

Kosten

  • Intakegesprek (online): € 275,-.
  • Maatwerktraining: € 865,- per dagdeel (per trainer), exclusief het ‘Naslagwerk examineren’ tegen de gereduceerde prijs van € 15,- en reiskosten à € 0,30 per km vanaf Amersfoort.

Bewijs van deelname

Na het volgen van de training ontvangen de deelnemers per e-mail een bewijs van deelname. Volledige aanwezigheid is hierbij het uitgangspunt.

Groepsgrootte

Minimaal 5, maximaal 15 deelnemers.

Inhoud van de training

Deze training wordt op maat samengesteld. De rol van trainer in combinatie met het examineren van gedrag in de beroepspraktijk staat centraal.

 

 

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • het verschil tussen doceren en trainen;
  • het overdragen van kennis en vaardigheden bij het examineren van een gedragsbeoordeling;
  • mindset ‘weerstanden’;
  • oefening en handvatten in het instrueren van derden met behulp van de drie stappen uit de applicatie ‘Examineren in de beroepspraktijk’;
  • feedforward.

 

Bovenstaande onderdelen kunnen aangevuld worden met:

  • (onderdelen van) de nascholing voor de examinator met actuele ervaring;
  • intervisiebijeenkomsten.

 

De training is gebaseerd op de examentaak ‘Afnemen en Beoordelen’ van het ‘Kennispunt Onderwijs en Examinering mbo’.

bottom of page