top of page

Partners

Home / Partners en projecten 

Het Consortium Beroepsonderwijs ontwikkelt onderwijsmateriaal en examens in co-creatie met professionals uit het beroepsonderwijs. Zo bereiden we de beroepsbeoefenaars van de toekomst optimaal voor op hun werkveld.
Ons uitgangspunt is: Van, voor en door het beroepsonderwijs!

Aangesloten organisaties

Samenwerkende partners

Opleidingsinstituten

Opleidingsinstituten

De activiteiten van het Consortium en het Platform Techniek worden onder meer ingegeven door de opleidingsinstituten die zich aansluiten. Het betreft hier zowel bekostigd als niet-bekostigd

beroepsonderwijs.

Voorbeelden zijn: VMBO scholen, ROC’s, bedrijfsopleidingen en particuliere opleidingsinstituten.

Koepel- en brancheorganisaties bedrijfsleven

Koepel- en brancheorganisaties bedrijfsleven

Een branche of beroep binnen deze branche kan aan uitstraling winnen door kwalitatief hoogstaand en

aantrekkelijk onderwijs. Wij kunnen helpen om dit mede vorm te geven.

Voorbeelden zijn: VNO-NCW, ActiZ, VGN, SPOT en CIBG.

Koepel- en brancheorganisaties onderwijs

Koepel- en brancheorganisaties onderwijs

Landelijk zijn de scholen georganiseerd in verschillende samenwerkingsverbanden.

Voorbeelden zijn: VO-Raad, MBO-Raad, SPV, Federatie Techniek en Vakmanschap VMBO, Sectorraad Praktijkonderwijs, Kennisnet en Sambo ICT.

Leveranciers digitale platforms

Leveranciers digitale platforms

Samenwerking is voor het Consortium van groot belang. We maken gebruik van partijen die op specifieke gebieden uitgesproken expertise hebben. Wij hebben een samenwerking met deze

partners nodig om onze producten en diensten te optimaliseren en te produceren.

Voorbeelden zijn: Stipp, Calibris en Quayn.

Overheden

Overheden

Overheden, regionaal, provinciaal en landelijk, zijn vaak kaderstellend voor de activiteiten binnen het beroepsonderwijs. Daarnaast faciliteren zij ook. Dit kan structureel zijn maar ook vaak

projectmatig. De landelijke overheid vormt voor ons een belangrijk richtpunt.

bottom of page