top of page

Partners

Home / Partners en projecten 

Het Consortium Beroepsonderwijs ontwikkelt onderwijsmateriaal en examens in co-creatie met professionals uit het beroepsonderwijs. Zo bereiden we de beroepsbeoefenaars van de toekomst optimaal voor op hun werkveld.
Ons uitgangspunt is: Van, voor en door het beroepsonderwijs!

Aangesloten organisaties

Samenwerkende partners

Opleidingsinstituten

Opleidingsinstituten

De activiteiten van het Consortium en het Platform Techniek worden onder meer ingegeven door de opleidingsinstituten die zich aansluiten. Het betreft hier zowel bekostigd als niet-bekostigd

beroepsonderwijs.

Voorbeelden zijn: VMBO scholen, ROC’s, bedrijfsopleidingen en particuliere opleidingsinstituten.

Koepel- en brancheorganisaties bedrijfsleven

Koepel- en brancheorganisaties bedrijfsleven

Een branche of beroep binnen deze branche kan aan uitstraling winnen door kwalitatief hoogstaand en

aantrekkelijk onderwijs. Wij kunnen helpen om dit mede vorm te geven.

Voorbeelden zijn: VNO-NCW, ActiZ, VGN, SPOT en CIBG.

Koepel- en brancheorganisaties onderwijs

Koepel- en brancheorganisaties onderwijs

Landelijk zijn de scholen georganiseerd in verschillende samenwerkingsverbanden.

Voorbeelden zijn: VO-Raad, MBO-Raad, SPV, Federatie Techniek en Vakmanschap VMBO, Sectorraad Praktijkonderwijs, Kennisnet en Sambo ICT.

 

Het Consortium en STeAG maken onderdeel uit van vereniging ExSamen.

Leveranciers digitale platforms

Leveranciers digitale platforms

Samenwerking is voor het Consortium van groot belang. We maken gebruik van partijen die op specifieke gebieden uitgesproken expertise hebben. Wij hebben een samenwerking met deze partners nodig om onze producten en diensten te optimaliseren en te produceren.

Voorbeelden zijn: Stipp, Calibris, Scienza en Quayn.

Overheden

Overheden

Overheden, regionaal, provinciaal en landelijk, zijn vaak kaderstellend voor de activiteiten binnen het beroepsonderwijs. Daarnaast faciliteren zij ook. Dit kan structureel zijn maar ook vaak

projectmatig. De landelijke overheid vormt voor ons een belangrijk richtpunt.

Sterk Techniekonderwijs

Sterk Techniekonderwijs

In het voortgezet speciaal onderwijs (vso) is de instroom van jongeren die kiezen voor techniek relatief klein. De Sterk techniekonderwijs-regio Het Techniekloket heeft onderzoek gedaan naar hoe we vso-leerlingen enthousiast kunnen maken voor een keuze voor een technische toekomst. Uit dit onderzoek blijkt dat bedrijven er voor open staan om samen met het onderwijs te investeren in jongeren, maar het initiatief bij het onderwijs ligt. Het techniekonderwijs in het vso kan doorontwikkeld worden met als doel een betere aansluiting op eventueel vervolgonderwijs en de vraag van de werkgevers

Vrienden van (v)mbo Techniek

Vrienden van (v)mbo Techniek

Je kunt als technisch bedrijf vriend (lid) worden van het Platform vmbo Techniek en onze Consortium mbo netwerkorganisatie. De bijdrage van je lidmaatschap wordt gebruikt om de kwaliteit van het technisch (v)mbo onderwijs op een hoger peil te brengen. Als vriend word je op de hoogte gehouden van alle actuele ontwikkelingen in het technische vmbo/mbo onderwijs. Daarnaast promoten wij je bedrijf op onze website, waardoor je zichtbaar bent voor alle vmbo- en mbo scholen. Benieuwd naar alle voordelen die je hebt als vriend? Je vindt ze in onze brochure. >>

bottom of page