top of page

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Klachten dienen conform de klachtenprocedure van Consortium ingediend te worden:


  1. In geval van een klacht wordt de klager geadviseerd deze schriftelijk (via e-mail) in te dienen, voorzien van zoveel mogelijk feitelijke informatie, en te richten aan het secretariaat van het Consortium Beroepsonderwijs (secretariaat@consortiumbo.nl).

  2. De klacht wordt door het secretariaat ontvangen en geregistreerd. De klager ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail en de mededeling dat hij/zij binnen 7 werkdagen een schriftelijke (via e-mail) reactie tegemoet mag zien van de verantwoordelijke manager.

  3. De klacht wordt door het secretariaat ter behandeling gestuurd naar de verantwoordelijke manager, en gemeld bij de directie.

  4. De manager onderzoekt de klacht i.o.m. betrokkenen en brengt verslag uit aan de directeur. Deze accordeert de inhoud van de schriftelijke reactie op de klacht.

  5. De manager informeert schriftelijk de indiener van de klacht over de uitkomst van het onderzoek, indien van toepassing met onderbouwing van de uitkomst met relevante stukken.

  6. In geval de klager niet akkoord gaat met de uitkomst van het onderzoek, wordt deze in staat gesteld het dossier ter beoordeling voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige. Als onafhankelijke derde schakelt het Consortium Luc Fine (Edu-Fine) in.


Een klacht zal altijd vertrouwelijk behandeld worden.

.

bottom of page