top of page

DigiBib

De Digibib van het Consortium Beroepsonderwijs is een digitale bibliotheek die onderwijsinstellingen toegang biedt tot een breed scala aan leermiddelen en onderwijscontent. Deze online resource is speciaal ontwikkeld voor scholen die zijn aangesloten bij het Consortium Beroepsonderwijs en biedt docenten en studenten de mogelijkheid om eenvoudig en efficiënt gebruik te maken van kwalitatief hoogwaardig lesmateriaal.

Belangrijke kenmerken van de Digibib
 

 1. Divers aanbod van leermiddelen

  • De Digibib bevat een uitgebreid assortiment van examens, oefenopdrachten en leermiddelen, waaronder digitale leermodules, kennistoetsen, en ander educatief materiaal dat aansluit bij diverse beroepsgerichte opleidingen.

 2. Toegankelijkheid

  • De Digibib is online toegankelijk, waardoor gebruikers altijd en overal toegang hebben tot de benodigde materialen. Dit bevordert flexibel leren en het gebruik van moderne onderwijsmethodes.

 3. Gebruiksvriendelijkheid

  • De interface van de Digibib is gebruiksvriendelijk en ontworpen om eenvoudig navigeren mogelijk te maken. Zowel docenten als studenten kunnen snel vinden wat ze nodig hebben.

 4. Integratie met lesprogramma's

  • De content in de Digibib is afgestemd op de onderwijsprogramma's en kwalificatiedossiers van het middelbaar beroepsonderwijs, waardoor het materiaal direct toepasbaar is in de lessen en aansluit bij de eisen van de opleidingen.

 5. Actueel en relevant

  • Het materiaal in de Digibib wordt regelmatig bijgewerkt om te voldoen aan de nieuwste onderwijsstandaarden en ontwikkelingen binnen het beroepsonderwijs.

 6. Ondersteuning voor Docenten

  • Naast leermiddelen biedt de Digibib ook ondersteuning voor docenten in de vorm van handleidingen, lesplannen en andere didactische hulpmiddelen.

 

Toegang en gebruik:

 • Voorwaarden: Toegang tot de Digibib is voorbehouden aan onderwijsinstellingen die zijn aangesloten bij Consortium Beroepsonderwijs. Aansluiten bij het Consortium Beroepsonderwijs biedt scholen de mogelijkheid om gebruik te maken van de uitgebreide bronnen en materialen die de Digibib biedt.

 • Aanmelding: Scholen moeten hun docenten en studenten aanmelden om toegang te krijgen tot de Digibib. Dit kan vaak via de IT-afdeling of de onderwijsadministratie van de school geregeld worden.
   

Voor meer informatie over de Digibib kunt u contact via het contactformulier.

bottom of page