top of page

Online bijeenkomst Robotica

woensdag 25 januari 2023

Onderwijsmateriaal dat in samenwerking met een STO-regio is ontwikkeld wordt vrij beschikbaar gesteld.

Online bijeenkomst Robotica

In het kader van Sterk Techniekonderwijs (STO) heeft het Consortium Beroepsonderwijs samen met scholen in de regio Zwolle lesmateriaal voor het keuzevak Robotica ontwikkeld. In steeds meer beroepen en vakken speelt robotisering een belangrijke rol. Het is allang geen zuiver technisch vak meer.

 

Robotica wordt toegepast in de voedselindustrie, logistiek, industrie en zorg. Het is daarom van belang dat leerlingen en studenten in een steeds vroeger stadium met dit vakgebied in aanraking komen. Het is ook niet voor niets dat zelfs basisscholen beginnen met het vak programmeren (of coderen). Kinderen leren daarmee analytisch denken en het opdelen van complexe problemen in kleine stukjes. Vaardigheden waarmee ze later in vele beroepsgroepen een voorsprong hebben.

 

Het lesmateriaal bestaat uit drie praktijkopdrachten en 4 ondersteunde theoriemodulen in de vorm van Techno-Skills. Met opzet is gekozen voor laagdrempelige bouwprojecten, met goed verkrijgbare onderdelen zoals Micro:bit en Lego. Voor de docenten is er een handleiding om de opdrachten goed te kunnen begeleiden en zo nodig te voorzien van extra uitdagingen.

 

Omdat het lesmateriaal in samenwerking met een Sterk Techniekonderwijs regio is ontwikkeld wordt dit lesmateriaal aan geïnteresseerde scholen vrij beschikbaar gesteld. Meer info en/of gebruik maken van het lesmateriaal? Schrijf je dan in.

Online bijeenkomst Robotica

woensdag

25 jan. 2023

Van 14.30 tot 16.00 uur

Locatie

Online bijeenkomst. Inloggegevens volgen na inschrijving.

Leonie Kippers

Tom Wehrens

Consulent en Ontwikkelteamleider vmbo PIE & BWI, mbo MEI2/3

Misschien vind je deze bijeenkomsten ook interessant?

dinsdag 30 januari 2024

Bijeenkomst voor LAB-scholen inzake ontwikkelgerichte materiaal

dinsdag 12 december 2023

Nieuwe beoordelingssystematiek i.c.m. flexibel curriculum

dinsdag 6 februari 2024

Bijeenkomst Representatief examineren en fundament nieuwe examens

donderdag 30 mei 2024

Algemene deelnemersvergadering STeAG 

zondag 10 december 2023

Meet Up: Toekomstig analist, regionaal in gesprek

maandag 22 januari 2024

Basistraining examinator (open inschrijving)

woensdag 7 februari 2024

Basistraining examinator lab-docenten (open inschrijving)

woensdag 13 maart 2024

Netwerkbijeenkomst voor examenfunctionarissen

maandag 15 januari 2024

Klankbordbijeenkomst voor de Entree-opleidingen

dinsdag 28 mei 2024

Klankbordbijeenkomst MKE / Smart Technology (4)

dinsdag 19 maart 2024

Klankbordbijeenkomst MKE / Smart Technology (3)

woensdag 17 januari 2024

Online netwerkuurtje MKE voor scholen

bottom of page