top of page

Certificeringstraject examinator

Nadat u modules van de basistraining examinator met een bewijs van deelname heeft afgesloten, bestaat er de gelegenheid om per beoordelingsvorm uw deskundigheid

aan te tonen in een certificeringstraject.

 

Het certificeringstraject bestaat uit het uitvoeren van een individuele opdracht.

Wanneer uw uitvoering van de certificeringsopdracht aan de voorwaarden voldoet, wordt u uitgenodigd voor een verantwoordingsgesprek.

 

Consortium Beroepsonderwijs_Logo_digitaal 72 dpi.png

GEGEVENS TRAINING

Doelgroep

Docenten en praktijkbegeleiders die in het bezit zijn van een actueel bewijs van deelname (niet ouder dan twee jaar) van (modules van) de basistraining examinator.

Trainingsdoel

Middels certificering vaststellen of u bewust bekwaam startend examinator bent voor de gekozen beoordelingsvorm.

Voorwaarden

  • U hebt bij aanvang van certificering maximaal 2 jaar geleden scholing gevolgd in de kennisbasis en het uitvoeren van een gedragsbeoordeling, een productbeoordeling of een examengesprek.
  • U levert het certificeringsmateriaal aan voor de gestelde deadline*.

Studiebelasting

  • Uitvoeren certificeringsopdracht: ± 6 uur.
  • Verantwoordingsgesprek: 1 uur.

Locatie

Het verantwoordingsgesprek vindt online plaats.

Kosten

€ 375,- per deelnemer (€ 200,- beoordeling certificeringsopdracht, € 175,- voor verantwoordingsgesprek).

Bewijs van deelname

Nadat de verantwoording met een voldoende is beoordeeld ontvangt u per e-mail het certificaat ‘Examinator’.

U wordt gecertificeerd voor de door u uitgevoerde beoordelingsvorm.

Groepsgrootte

Niet van toepassing.

Inhoud van de training

Het certificeringstraject van de examinator bestaat uit twee delen:

  • Deel 1: het uitvoeren van de certificeringsopdracht (deze is gebaserd op de examentaak mbo ‘Afnemen en Beoordelen’ van het ‘Kennispunt Onderwijs en Examinering mbo’);
  • Deel 2: het voeren van een verantwoordingsgesprek.

 

De certificeringsopdracht is een individuele opdracht. Deze levert u in volgens de instructie die u ontvangt bij de certificeringsopdracht. Wanneer uw uitvoering van de certificeringsopdracht aan de voorwaarden voldoet, wordt u uitgenodigd voor een verantwoordingsgesprek.

 

Het verantwoordingsgesprek is een interview waarin u bevraagd wordt op uw bewust bekwaam handelen als startend examinator. De interviewer richt zich op de criteria behorend bij het verantwoordingsgesprek en gaat uit van de door u uitgevoerde certificeringsopdracht. Dit gesprek voert u online, met twee onafhankelijke beoordelaars van het Consortium Beroepsonderwijs.

 

Na een beoordeling met een voldoende ontvangt u via e-mail het certificaat ‘Examinator’ van het Consortium Beroepsonderwijs. U wordt gecertificeerd voor de door u uitgevoerde beoordelingsvorm.

 

* Bij inschrijving voor dit traject gaat u akkoord met de gestelde deadline voor het aanleveren van uw certificeringsmateriaal. Indien uw certificeringsmateriaal niet ontvangen is vóór de vastgelegde deadline kunt u niet deelnemen aan de certificeringsbijeenkomst. U kunt zich inschrijven voor een later geplande bijeenkomst. Tevens ontvangt u/de opdrachtgever een factuur van € 80,- wegens extra gemaakte kosten.

bottom of page