top of page

Training voor examencommissies - Kwaliteitsborging van examinering

De examencommissie is verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van examinering en diplomering (WEB, artikel 7.4.5a).

Dit is een veelzijdige verantwoordelijkheid met een uitgebreid takenpakket. Het kan vragen oproepen over rollen, taken, bevoegdheden, (interne) communicatie, functioneren, examineringsbeleid binnen en buitenschools, wettelijke regelgeving, en dergelijke meer.

 

Op basis van uw vraag verzorgen wij graag een training op maat.

Consortium Beroepsonderwijs_Logo_digitaal 72 dpi.png

GEGEVENS TRAINING

Doelgroep

Examencommissies (v)mbo (en, afhankelijk van de vraag, andere betrokkenen).

Trainingsdoel

Afhankelijk van trainingstraject dat samengesteld wordt met behulp van een intakegesprek.

Voorwaarden

De deelnemers hebben basiskennis over de wet- en regelgeving rondom examineren.

Studiebelasting

Afhankelijk van trainingstraject dat samengesteld wordt met behulp van een intakegesprek.

Locatie

Bij u op locatie (incompany) of bij ons in Amersfoort.

Kosten

 • Intakegesprek (online): € 275,-.
 • Maatwerktraining: € 865,- per dagdeel (per trainer), exclusief het ‘Naslagwerk examineren’ tegen de gereduceerde prijs van € 15,- en reiskosten à € 0,30 per km vanaf Amersfoort.

Bewijs van deelname

Na het volgen van de training ontvangen de deelnemers per e-mail een bewijs van deelname. Volledige aanwezigheid is hierbij het uitgangspunt.

Groepsgrootte

Maximaal 12 deelnemers.

Inhoud van de training

INTAKEGESPREK VOOR MAATWERK

In een intakegesprek bespreekt u samen met de Coördinator Training en advies het trainingstraject. Wensen, verwachtingen en mogelijkheden worden besproken.

 

Daarnaast worden er afspraken gemaakt over o.a.:

 • de beginsituatie van de deelnemers (inclusief de voorwaarden voor deelname);
 • de rol en taak van de deelnemer (bijvoorbeeld als (nieuw) lid van de examencommissie);
 • verwachtingen vanuit de organisatie en het beoogde resultaat van de training;
 • de deelname vanuit lijn- en/of beleidsorganisatie.

 

INHOUD VAN DE TRAINING

Deze training wordt op maat samengesteld en gebaseerd op de examentaak ‘Examencommissie’ van het ‘Kennispunt Onderwijs en Examinering mbo’.

 

Mogelijke onderwerpen voor deze training zijn:

 • Rollen, taken, bevoegdheden van de examencommissie binnen de examenorganisatie van de onderwijsorganisatie;
 • Werkwijze examencommissie en examenorganisatie;
 • Wet- en regelgeving / examineringsbeleid;
 • In- en/of externe communicatie;
 • Kwaliteitsborging;
 • Kwaliteit van afname en beoordeling;
 • …….
bottom of page