top of page

Training voor praktijkopleiders lab (basis)

De bekwaamheid van de examinator is een sterk bepalende factor in de betrouwbaarheid van de examinering.

 

Tijdens deze praktische training krijgt u handvatten aangereikt om u verder te ontwikkelen in uw rol van praktijkexaminator laboratoriumtechniek.

Consortium Beroepsonderwijs_Logo_digitaal 72 dpi.png

GEGEVENS TRAINING

Doelgroep

Praktijkbegeleiders die werkzaam zijn in de rol van examinator beroepsgericht examineren binnen de opleiding laboratoriumtechniek.

Trainingsdoel

U beschikt aan het eind van de training over voldoende kennis en vaardigheden om een gedragsbeoordeling methodisch uit te voeren. U hebt geoefend met het voorbereiden en uitvoeren van een examengesprek.

Voorwaarden

Niet van toepassing.

Studiebelasting

  • Training: 6 uur.
  • Voorbereiding: uitvoeren van de leermodule praktijkexaminator ‘Kennisbasis van examineren in de beroepspraktijk’ (± 1,5 uur).

Locatie

Bij u op locatie (incompany) of bij ons in Amersfoort.

Kosten

€ 1.600,-, inclusief leermodulen en exclusief reiskosten à € 0,30 per km vanaf Amersfoort.

Bewijs van deelname

Na het volgen van de training ontvangt u per e-mail een bewijs van deelname. Volledige aanwezigheid is hierbij het uitgangspunt.

Groepsgrootte

Minimaal 5, maximaal 15 deelnemers.

Inhoud van de training

Door uw voorbereiding met de leermodule praktijkexaminator ‘Kennisbasis van examineren in de beroepspraktijk’ ligt de nadruk in de training op het oefenen met methodisch beoordelen van gedrag.

Aan de hand van drie stappen voert u methodisch een gedragsbeoordeling uit.

Daarnaast oefent u met het voorbereiden en uitvoeren van een examengesprek.

Tot slot wisselt u op basis van eigen praktijksituaties ervaringen uit met uw collega-examinatoren.

 

Ter ondersteuning van de training wordt de applicatie ‘Examineren in de beroepspraktijk’ gebruikt. Examens van laboratoriumtechniek worden tijdens deze training als uitgangspunt genomen.

 

De volgende onderdelen komen aan de orde

Leermodule praktijkexaminator ‘Kennisbasis van examineren in de beroepspraktijk’

  • Rol van (praktijk)examinator
  • Houding van de (praktijk)examinator
  • Methodisch beoordelen in drie stappen: voorbereiden, uitvoeren, beoordelen
  • Valkuilen van de examinator

 

Training

  • Werken met de examens laboratoriumtechniek
  • Oefenen met het methodisch uitvoeren van een gedragsbeoordeling
  • Oefenen met het voeren van een examengesprek
  • Met behulp van eigen casuïstiek uitwisselen van ervaringen
bottom of page