top of page

Training voor praktijkopleiders lab (gevorderd)

Hebt u de basistraining voor praktijkopleiders lab gevolgd en hebt u actuele ervaring in het afnemen en beoordelen van examens?

 

Tijdens deze training actualiseert u uw kennis en vaardigheden en wordt dieper ingegaan op het methodisch beoordelen van een examengesprek.

Consortium Beroepsonderwijs_Logo_digitaal 72 dpi.png

GEGEVENS TRAINING

Doelgroep

Praktijkbegeleiders die werkzaam zijn in de rol van examinator beroepsgericht examineren binnen de opleiding laboratoriumtechniek.

Trainingsdoel

Na de training hebt u uw deskundigheid (kennis en vaardigheid) in het methodisch beoordelen van examens laboratoriumtechniek (gedragsbeoordeling en examengesprek) geactualiseerd. U reflecteert op uw recente ervaring in het afnemen en beoordelen van examens.

Voorwaarden

U hebt deelgenomen aan de basistraining voor praktijkopleiders lab (maximaal 2 jaar geleden).

Studiebelasting

  • Training: 6 uur.
  • Voorbereiding: op basis van een leesopdracht het doorlezen van het naslagwerk examineren (± ½ uur).

Locatie

Bij u op locatie (incompany) of bij ons in Amersfoort.

Kosten

€ 1.600,-, inclusief naslagwerk examineren en exclusief reiskosten à € 0,30 per km vanaf Amersfoort.

Bewijs van deelname

Na het volgen van de training ontvangt u per e-mail een bewijs van deelname. Volledige aanwezigheid is hierbij het uitgangspunt.

Groepsgrootte

Minimaal 5, maximaal 15 deelnemers.

Inhoud van de training

Tijdens de training wordt de kennisbasis met betrekking tot examineren/de rol van de examinator geactualiseerd. Daarnaast wordt er geoefend met het methodisch afnemen en beoordelen van een examengesprek.

 

Ter ondersteuning van de training wordt de applicatie ‘Examineren in de beroepspraktijk’ gebruikt. Examens van laboratoriumtechniek worden tijdens deze training als uitgangspunt genomen.

 

Tijdens de training komen de volgende onderdelen aan de orde

  • Het beoordelen van expliciete toegepaste kennis
  • Vragen stellen op het vereiste beheersingsniveau
  • Het examengesprek (structuur en vorm)
  • Oefenen met het methodisch afnemen en beoordelen van een examengesprek

 

Daarnaast wordt er met behulp van uw aangeleverde praktijksituaties

ingegaan op:

  • Valkuilen van de examinator
  • Dilemma’s van de examinator
bottom of page