top of page

Op weg naar representatief examineren: nieuw Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris Bouw en Infra GWW

woensdag 22 november 2023

Het nieuwe Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris Bouw en Infra GWW doet nu meer eer aan het begrip “Infra”. Het gaat immers om het echte werk….. en dat is Grond- weg en waterbouw! Veel herkenbaarder voor de studenten.

 

In dit KD zijn belangrijke nieuwe onderdelen opgenomen over duurzaamheid, circulariteit en energietransitie. Aan de eisen die hieraan worden gesteld, moet “bouwend” en “gravend” Nederland in toenemende mate voldoen.

 

De vanouds bekendste, maar nog steeds actuele, strategie voor duurzaam bouwen, is de Trias Energetica. Deze strategie, die zich richt op het besparen van energie, kent drie stappen:

 

1: Beperk de behoefte aan energie, gebruik zo min mogelijk energie;

 

2: Gebruik voor de energiebehoefte die overblijft zoveel mogelijk energie uit duurzame bron, zoals zonne-energie of windenergie;

 

3: Gebruik de nodige energie (duurzaam opgewekt of uit fossiele brandstof) zo efficiënt mogelijk.

 

Uiteraard vullen we het ontwikkelgerichte materiaal van Bouw en Infra GWW hiervoor aan.

 

Natuurlijk hoort daarbij ook een nieuw examen voor de studenten die dit jaar zijn ingestroomd. Dit wordt inmiddels ontwikkeld met aanbevelingen van scholen en het bedrijfsleven. Dat alles leidt naar het zogenoemde “representatief examineren”, waarbij een bewuste keuze wordt gemaakt uit wat er wél en niet wordt geëxamineerd.

Op weg naar representatief examineren: nieuw Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris Bouw en Infra GWW

Bekijk ook

dinsdag 27 februari 2024

Consortium Beroepsonderwijs en de Technology Experience Day

maandag 26 februari 2024

Scholengemeenschap Bonaire maakt grote stappen met onderwijsvernieuwing

maandag 26 februari 2024

Goed nieuws: maak gebruik van voordelige keuzedeelexamens voor studenten!

maandag 19 februari 2024

Modern lesmateriaal snel implementeren? Het kan echt!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

bottom of page